QT
Asfaltwerken

Diensten

verhardingen en asfalt

 • leveren en plaatsen van nieuwe asfalt in types aangepast aan het gebruik.
 •  Voor grote oppervlaktes mogelijk in drainerende uitvoering. Moet machinaal kunnen..
 • Leveren en plaatsen van boordstenen naar keuze
 • profileren van bestaande fundering of aanleg nieuwe fundering in gebroken materialen of mager beton.. 

verhardingen in klinkers of betontegels

 •   Leveren en plaatsen betonklinkers naar keuze of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Idem dito voor dallen of tegels.
 •   Op een bestaande of nieuw aangelegde fundering wordt een legbed in gestabiliseerd zand aangebracht.
 •  De nodige knip- en zaagwerken voor de afwerking tegen boord of muur inbegrepen. Eenmalig afgestrooid met zand en licht ingeborsteld. Herhaling is niet inbegrepen.. Indien nodig, het leveren en plaatsen van boordstenen. 

afwatering

graven van sleuven en leveren en plaatsen van

 •  Betonbuizen
 • Gr√®sbuizen
 •  PVC buizen     
 • Trekbuizen en wachtbuizen     


Bouwen van inspectieputten of leveren en plaatsen dito in prefab

Leveren en plaatsen van toezichtdeksels

Leveren en plaatsen van :

 • Septik tanks
 •  Infiltratiebekkens 
 • Bufferbekkens 
 • Vetafscheiders 

herstellingen, onderhoudswerken, instandhoudingswerken

Een verharding in asfalt kan altijd plaatselijk hersteld worden. Het te vervangen deel wordt ingezaagd en opgebroken. De fundering wordt gecontroleerd op gebreken en terug geprofileerd. Een nieuwe laag wordt aangebracht.

Voor klinkers en tegels wordt het opgebroken materiaal gekuist en na controle van de fundering op een nieuw legbed terug geplaatst.

Onderhoud en instandhouding

Asfalt heeft na verloop van tijd een nieuwe laagje bindmiddel nodig. Dit is inwassen meteen bitumenemulsie of het aanbrengen van een slemlaag.

Grondig reinigen van de te bewerken oppervlakte.

Vooraf worden mogelijke scheuren thermisch uitgeblazen en met warm bitumen opgegoten (voegvullingsmassa). Tegen muren wordt de voeg koud afgekit.

Een regelmatig onderhoud is aangewezen teneinde herstellingen te vermijden.

bouwen van kunstwerken (verkeerseilanden, kopmuren en (dergelijke)

Door onze jarenlange ervaringen kunnen we zowat de vreemdste dingen realiseren, en dan slagen sommige weggebruikers er nog om zich op plaatsen te bevinden waar ze niet horen.

Verkeerseilanden zijn bv. daarvoor bedoeld.